Κεντρική σελίδα - Ποιότητα

Τα Αγροκτήματα Λουκίσα

Τα αγροκτήματα Λουκίσα ικανοποιούν στο έπακρο τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φιλοσοφία της επιχείρησης εστιάζεται στην παραγωγή αλλά και τη διασφάλιση ποιοτικών προϊόντων για τον τελικό χρήστη τηρώντας τις προδιαγραφές της Ευρώπης σαν ελάχιστο κριτήριο για την δραστηριότητα της.

Τα προϊόντα σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία πρέπει να διαθέτουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά για να είναι ποιοτικά όπως ακεραιότητα, φρεσκάδα, μη προχωρημένη ανάπτυξη, αυθεντική γεύση, καθαριότητα, υγεία, καλή συσκευασία, καλό σχηματισμό και πολλά άλλα που καθορίζονται κατά περίπτωση.

Τα προϊόντα των Αγροκτημάτων Λουκίσα διακρίνονται για την εκλεκτή τους ποιότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και συμφωνούν με τις αρχές της αεϊφόρου γεωργίας ( IPM, ICM). Κατά την εφαρμογή των προτύπων, η επιχείρηση παρακολουθεί και συνεχώς βελτιώνει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της λειτουργίας της. Παράλληλα, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, τη διασφάλιση της καλύτερης πρακτικής κατά τη παραγωγική διαδικασία με έμφαση στη προστασία του περιβάλλοντος, στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Τα άνωθεν αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους ποιότητας, με τους οποίους έχει πιστοποιηθεί, από αρμόδιους φορείς ελέγχου και επίβλεψης γεωργικών προϊόντων (Eurocert).

Στα πλαίσια των προτύπων διασφάλισης

Στα πλαίσια των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, προβλέπονται εκτός των συνεχών και λεπτομερών καταγραφών σε όλα τα παραγωγικά στάδια, μηνιέες χημικές αναλύσεις που επιβεβαιώνουν την μη ύπαρξη επικινδυνων χημικών ουσιών στα προιόντα μας απο διαπιστευμένο – επίσημο εργαστήριο του οποίου τα αποτελέσματα μπορείτε να λαμβάνετε γνώση και από την ιστοσελίδα μας.

 

 
Ιστορικό
Ποιότητα
Φιλοσοφία και Όραμα
Εταιρικό προφίλ
Πλεονεκτήματα
Εξελίξεις


contact US
send this page
name
email
F name
F email
 
Comments
 
 
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
oikogea
Κεντρική σελίδα - Η εταιρεία - Ιστορικό - Ποιότητα - Προίόντα - Εγκαταστάσεις - Επικοινωνία - Member area     Όροι χρήσης
find us on facebook | created by