Κεντρική σελίδα - Προϊόντα - Hydroponic Floating Technology

Υδροπονικό σύστημα επίπλευσης

Ορισμός

Το υδροπονικό σύστημα της επίπλευσηςπου εφαρμόζεται στην μονάδα μας αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της τεχνικής στην υδροπονική καλλιέργεια.

Σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε από μεγάλα  πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα  της Αμερικής και του Καναδά , ενώ αρκετά πειράματα έχουν γίνει   και από την Ν.Α.S.Α.   με αντικείμενο καλλιέργειας την γνωστή σε εμάς Γαλλική Σαλάτα (butterhead).

Στόχος

 • Στο υδροπονικό σύστημα της επίπλευσης, τα φυτά τοποθετούνται σε ένα διάτρητο δίσκο από ελαφρύ-αδρανές υλικό (με τρόπο ώστε οι ρίζες να κρέμονται από το κάτω μέρος του δίσκου.
 • Ο δίσκος με τα φυτά αφήνετε να επιπλέει σε μία λεκάνη γεμάτη με νερό στο οποίο έχουν διαλυθεί σε ιδανική ποσότητα και σύσταση όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την θρέψη των φυτών.  Με αυτό τον τρόπο οι ρίζες βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ιδανικής σύνθεσης και επομένως το φυτό παρουσιάζει μία αλματώδη ανάπτυξη, που μόνο περιορισμό έχει την γενετική ταχύτητα μεταβολισμού του ίδιου του φυτού. Η σύσταση του διαλύματος σε θρεπτικά στοιχεία ελέγχεται συνεχώς και διορθώνεται κατάλληλα έτσι ώστε το φυτό να δέχεται την ιδανική θρέψη σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του.
 • Με συχνές εγχύσεις αέρα στην λεκάνη καλλιέργειας επιτυγχάνεται  ο επαρκής αερισμός του διαλύματος και του ριζικού συστήματος του φυτών, γεγονός που προκαλεί την μέγιστη δυνατή επιτάχυνση του μεταβολικού τους ρυθμού.
 • Τα φυτά λόγω της ευρωστίας που αποκτούν, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ασθένειες; αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη υποστρώματος, μειώνει ή και εκμηδενίζει την ανάγκη χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών - φυτοφαρμάκων.

Το αποτέλεσμα είναι να λαμβάνονται ποσοτικά μεγαλύτερες, ποιοτικά καλύτερες και αριθμητικά περισσότερες καλλιέργειες ανά έτος, από οποιοδήποτε άλλο γνωστό σύστημα καλλιέργειας.

Στην μονάδα μας καλλιεργούνται προς το παρόν με το συγκεκριμένο σύστημα οι παρακάτω τύποι μαρουλιών.

 • Ευρωπαϊκοί Τύποι:
  • Lollo rosa
  • Lollo bionda
  • batavia
  • Red oakleaf
  • Green oakleaf
  • Iceberg

 • Αμερικάνικοι Τύποι
  • Romaine COS

 • Διάφοροί / Νέοι Τύποι:
  • Greenleaf Salanova
  • Redleaf Salanova

 • Αρωματικά φυτά
 • Baby leaf

Πλεονεκτήματα

Η συγκεκριμένη μέθοδος υπερτερεί έναντι της παραδοσιακής καλλιέργειας στο χώμα, αλλά και των υπόλοιπων υδροπονικών μεθόδων γιατί:

 • Παρουσιάζει  υψηλό κόστος εγκατάστασης αλλά  χαμηλό  κόστος λειτουργίας (γρήγορα αποσβέσιμο).

 • Ευκολία στην συντήρηση και στις καλλιεργητικές εργασίες.

 • Δυνατότητα αυτοματοποίησης πολλών διαδικασιών (σποράς, μεταφύτευσης, συλλογής) και επομένως παραπέρα μείωση του λειτουργικού κόστους.

 • Δίνει την δυνατότητα επίτευξης υψηλών πυκνοτήτων φύτευσης και επομένως καλύτερης εκμετάλλευσης της καλλιεργούμενης επιφάνειας. Σε ένα θερμοκήπιο τύπου "floating" η εκμετάλλευση της επιφάνειας ξεπερνά το 90% έναντι του 60% που μπορεί να επιτευχθεί με τις υπόλοιπες μεθόδους καλλιέργειας, υδροπονικές ή μη.
 • Δίνει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου της σύστασης και της θερμοκρασίας του θρεπτικού διαλύματος, (πράγμα αδύνατον για τις καλλιέργειες στο έδαφος αλλά και για τις υπόλοιπες υδροπονικές μεθόδους που εμφανίζουν συχνά προβλήματα υπερθέρμανσης ή κακής οξυγόνωσης του διαλύματος)

 • Σαν καλλιέργεια κλειστού τύπου (ανακύκλωσης του θρεπτικού διαλύματος) δεν παράγει απόβλητα και δεν ρυπαίνει με κανένα τρόπο το περιβάλλον σε αντιπαράθεση με την καλλιέργεια σε χώμα ή την καλλιέργεια σε ανοικτό υδροπονικό κύκλωμα, που μολύνουν το περιβάλλον με εκπομπές  μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων και ειδικά νιτρικών (μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα).

 • Χρησιμοποιεί ελάχιστο νερό, το απόλυτα απαραίτητο για τις βιολογικές ανάγκες του φυτού. Λόγω της κάλυψης της επιφάνειας καλλιέργειας, η απώλεια νερού λόγω εξάτμισης είναι μηδενική, ενώ παράλληλα λόγω του κλειστού κυκλώματος καλλιέργειας, δεν υπάρχουν απώλειες προς το υπέδαφος

 • Δεν χρησιμοποιεί κανένα είδος υποστρώματος φύτευσης και επομένως δεν παρουσιάζει κανένα είδος παθογένειας, λόγω της έλλειψης υποστρώματος όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Επομένως δεν απαιτεί αλλαγή του υποστρώματος ή περιοδικές απολυμάνσεις (βλ. καλλιέργεια στο έδαφος - υδροπονική καλλιέργεια σε περλίτη) περιορίζοντας έτσι την ανάγκη χρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 • Σε μία σωστά οργανωμένη και εξοπλισμένη μονάδα με πλήρη δυνατότητα ελέγχου και βελτιστοποίησης των συνθηκών ανάπτυξης η ανάγκη χρήσεως φυτοπροστατευτικών προϊόντων  είναι ελάχιστη ή και μηδενική, με αποτέλεσμα τα παραγόμενα φυτά να είναι ελάχιστα ή καθόλου επιβαρυμένα, λιγότερο ακόμη και από εκείνα της βιολογικής καλλιέργειας.

 • Τέλος λόγω του απόλυτα ελεγχόμενου περιβάλλοντος καλλιέργειας και ανάπτυξης των φυτών, καθώς και του απόλυτου ελέγχου των εισροών - εκροών του συστήματος, η διαπίστευση τέτοιου τύπου μονάδων είναι δεδομένη και απόλυτα οικολογική.

 

 
contact US
send this page
name
email
F name
F email
 
Comments
 
 
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
Αγροκτήματα Λουκίσα -
oikogea
Κεντρική σελίδα - Η εταιρεία - Ιστορικό - Ποιότητα - Προίόντα - Εγκαταστάσεις - Επικοινωνία - Member area     Όροι χρήσης
find us on facebook | created by